Projektadatok

Kedvezményezett neve: Civilkurázsi” Lenti Civilszervezetiért és Sportjáért Közalapítvány
Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
Szerződött támogatás összege: 24.991.334 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00747

 

A „Társadalmi szerepvállalás erősítése Lentiben” projekt célja elsősorban a városban élő fiatalok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségek megerősítése, közéleti szerepvállalásuk előmozdítása, a generációk közötti együttműködés támogatása. A cél elérése érdekében az „A” és „C” tevékenységek lebonyolításával, Lenti városban élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idős személyek,illetve a lakosság bevonásával történik a projekt.

A projekt 2017.01.01.-2020.01.01. között valósul meg.

"A" tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan: A célcsoport elérése, illetve a projektről való folyamatos tájékoztatás érdekében egyrészt külső szervezet kerül bevonásra, kommunikációs anyagok készítésére (plakát, meghívók, hirdetések) a toborzáshoz kapcsolódóan, másrészről az együttműködő partnerek biztosítják az érintettek mind szélesebb bevonását.

A szakmai tudás elmélyítését teszi lehető az önképzés, melynek során a projekt keretében a civil szervezet működéséről, az önkéntességről, a közösségi tervezésről, kisközösségek építéséről stb. szóló szakkönyvek kerülnek beszerzésre, melyből egy „mini könyvtár” kerül kialakításra.

A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, a kapcsolatépítést, kapcsolattartást szolgálják a 36 hónap alatt 4 alkalommal megrendezésre kerülő kapcsolatépítő, -erősítő fórumok. Az önkéntes tevékenység népszerűsítése, a „kereslet és kínálat” könnyebb egymásra találását segíti elő a szervezet elkészülő honlapján egy önkéntes regiszter modul beépítése, mely lehetővé teszi az önkéntesek és az önkéntes fogadó szervek egymásra találását.

A projekt során folyamatos a kapcsolattartás és adatszolgáltatás Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. felé.

„C” tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan összesen 69 alkalommal kerülnek megrendezésre különbözőn programok, rendezvények, helyi események, közülük 25 db esemény és 44 db rendezvény.

A projekt során minimum 7860 főt érünk. A megvalósítás időtartama alatt az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok betartásra kerülnek, a nyilvános eseményeken, kommunikációban esélytudatosságot fejez ki, továbbá a szervezet döntéshozói és munkavállalói, célközönsége számára 30 órás esélyegyenlőségi tréning valósul meg.

A projekt fizikai befejezéséig legalább 2 db lesz az aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma. A szakmai megvalósítást, a közösség önszervező erejének erősítését, az alulról jövő kezdeményezések megvalósításának lehetőségét kívánja támogatni a megvalósuló 24 órás helyi közösségek képzés.

Egyéb tevékenységek: Kötelező nyilvánosság biztosítása: kedvezményezett számára önálló honlap kerül kialakításra, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció és „C” típusú tábla készül, feltöltésre kerül a TÉRKÉPTÉR.

Projektmenedzsment működtetése: Molnár Mónika több éves szakmai gyakorlatot szerzett hazai és Európai Uniós projektek megvalósításával, pénzügyi és szakmai elszámolásával. Közgazdász végzettséggel, 10 éves szakmai tapasztalattal látja el a projektben a projektmenedzsmenti és pénzügyi vezetői feladatokat. A pályázat sikeres megvalósítása érdekében pályázó szorosan együttműködik a városban működő civil szervezetekkel és egyéb intézményekkel. 11 db együttműködési megállapodás került aláírásra.